تبلیغات
اس ام اس فارسی SMS-Farsi - کاریکلماتورهای اس ام اسی

جدیدترین و زیباترین پیامک ها فارسی

کاریکلماتورهای اس ام اسی

آرایشگر مدعی شد که از او سرشناس تر کسی نیست

****************************

زندگی بدون عشق ، مثل پیژامه بدون کش است

****************************

فردا اولین روز از بقیه عمر شماست

****************************

قبض آب را که دید برق از سرش پرید 

****************************

فقط حرف های استاد ریاضی حرف حساب بود

****************************

وقتی از کارخانه باز نشسته شد در کار خانه با همسرش شریک شد

****************************

آنها که زبانشان دراز است ، شخصیتی کوتاه دارند

****************************

به دنبال شادی باشید غم ها خودشان ما را پیدا می کنند

****************************

همه انسان ها شاعرند ، چرا که روزی غزل خداحافظی را می خوانند

****************************

بعضی ها خودشان داد می زنند و بعضی ها قیافه شان

****************************

به راستی اشک کدام عاشق ، آب دریا را چنین شور کرده است

****************************

دسته تبر ، جزو درختان خائن جنگل است

****************************

بهترین هدیه برای قناری در قفس،اهدای یک پنجره است

****************************

زندگی مردم پستی و بلندی زیادی دارد،شاید آسفالتش خوب نباشد و شاید پیمانکارش

****************************

گاهی آهو اسیر چنگال شیر می شود و گاهی شیر اسیر چشمان آهو

****************************

چهره زیبایش فرودگاه نگاه ها شد

****************************

پرکار ترین عضو بدنش فکش بود

****************************

وظیفه سبب شد که کارها به خوبی انجام بگیرد ، اما عشق کمک کرد که به زیبایی انجام بگیرد

****************************

آدم چهار شانه ، موهایش همیشه مرتب و شانه کرده است

****************************

خنده ، اسلحه ای بزرگ در جنگ زندگی است

****************************
نوع مطلب : اس ام اس سرکاری