تبلیغات
اس ام اس فارسی SMS-Farsi - اسمس های مفهومی و فلسفی

جدیدترین و زیباترین پیامک ها فارسی

اسمس های مفهومی و فلسفی

یک توپ فوتبال تو دست من شاید 1000 تومن بیارزه…ولی یک توپ فوتبال تودست

لیونل مسیصدهای میلیون تومن می ارزهپس بستگی داره تودست کی باشه…

**************************

باد ، با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی بدان که روشنی

**************************

از درد های کوچک است که آدم می نالد
 
وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی ...

**************************

وسعت زندگی هرکس به اندازه ی وسعت اندیشه ی اوست.
"
نیچه"

**************************

لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا
 
و بدان که روزی آنقدر شرمنده می شود که  به جای پاسخ به لبخندهایت
با تمام سازهایت می رقصد
باور کن

**************************

سراب، تنها تشنگان را می‌دواند... سیراب که باشی حقه‌اش از جا تکانت نخواهد داد

**************************

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دین اشان میفروشند،نه دین اشان را برای دنیاشان-دکتر علی شریعتی

**************************

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است:
 
آرام، بی صدا، همیشگی

**************************

خداوند بی نهایت است:اما"به قدر نیاز تو"فرود می اید.
"
به قدر ارزوی تو "گسترده می شود
و "به قدر ایمان تو"کارگشاست

**************************

همانطور که گل سرخ رو
با خارش دوست داری ؛
دیگران رو هم با عیوب شون
دوست بدارنوع مطلب : اس ام اس فلسفی