تبلیغات
اس ام اس فارسی SMS-Farsi - اس ام اس های بامزه انگلیسی

جدیدترین و زیباترین پیامک ها فارسی

اس ام اس های بامزه انگلیسی

اس ام اس های بامزه انگلیسی با معنی فارسی 

Sometimes, God closes the door and locks the windows. During those times, it's nice to think that maybe, there's a storm outside and He wants you safe with Him.

بعضی وقتا خدا درها را می بندد و پنجره ها را قفل می کند تو اون مواقع بهتره که فکر کنیم که شاید بیرون هوا طوفانیه و خدا میخواد شمارو از طوفانها حفظ کنه.

+++++++++++++++++++++

My Friendship is like an onion, which has many layers in it, it will add taste to your life,but if you try to cut it, you will have tears in your eyes!

دوستی شبیه پیاز میمونه که لایه های زیادی داره ، مزه ی اونا تو زندگی شما اضافه میشوند اما اگه خواستی  لایه هاشو جداکنی اشک از چشمانت جاری خواهد شد.

+++++++++++++++++++++

a good friend is like a computer. (Enters) in your life.(saves) you in heart.(format) your problems.and never(delete)you from memory....

دوستان خوب مثل کامپیوترند ، به زندگیت وارد ( Enter ) میشن ، در قلب شما ذخیره ( save ) میشن . مشکلاتتون رو از بین می برند (format ) و هرگز از ذهن شما پاک ( delete ) نمیشن.

+++++++++++++++++++++

Far or near , U are dear . East or west , u are best .big or small , u are all .young or old , u are gold . Morning or night , u are light.

نزدیک یا دور تو عزیزمی ، شرق یا غرب تو بهترینی ، بزرگ یا کوچک تو همه چیزی ، پیر یا جوان تو طلا هستی  صبح یا شب تو همیشه روشنی.
نوع مطلب : اس ام اس خنده دار